Publikacja artykułu (po pozytywnych recenzjach):

– w punktowanym czasopiśmie „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” (www.wnus.edu.pl/sj), które znajduje się w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki lub
– w recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (za dodatkową opłatą).