Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

Szczecin, 22–24 września 2021 roku

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 22–24 września 2021 roku. Nasze zaproszenie kierujemy do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, medioznawców, socjologów, tłumaczy i innych zainteresowanych osób zajmujących się językiem i kulturą polską.

Nasz kongres nawiązuje do tradycji konferencji językoznawczych organizowanych od wielu lat przez profesor Mirosławę Białoskórską – kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Pragniemy kontynuować te ważne dla środowiska językoznawczego spotkania, dlatego w kręgu naszego zainteresowania pozostają zagadnienia, wokół których dotychczas koncentrowały się naukowe debaty na konferencjach w Pobierowie. Proponujemy jednak rozszerzenie pola dyskusji o zagadnienia związane ze statusem języka polskiego poza granicami kraju, recepcją dawnej i współczesnej literatury polskiej na świecie czy organizacją życia polonijnego.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka i kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujących się polszczyzną.

Proponujemy następującą tematykę wystąpień:

– synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny,
– obraz Polski i Polaków w mediach polskich i zagranicznych,
– spuścizna emigrantów polskich i jej recepcja w Polsce i na świecie,
– udział Polaków w kulturze światowej, międzynarodowy dorobek Polaków,
– język literatury pięknej w perspektywie dawnej i współczesnej,
– recepcja dawnej i współczesnej literatury polskiej na świecie,
– tłumaczenie literatury polskiej na języki obce i literatury obcej na język polski,
– nauczanie języka polskiego za granicą i język polski jako obcy w Polsce.
– działalność organizacji polonijnych.

Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje, które wpisywać się będą w obszar badań nad polszczyzną i kulturą polską.

Języki konferencji: polski, angielski

Termin przesyłania abstraktów: do 31 maja 2021 roku
Zgłoszenie powinno obejmować: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora, dane reprezentowanej instytucji, dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), abstrakt. Zgłoszenie należy przesłać pod adres e-mailowy organizatorów: mkjkp@usz.edu.pl .
Abstrakty zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Akceptacja tematów wystąpień: do 11 czerwca 2021 roku

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Kontakt: mkjkp@usz.edu.pl

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (Instytut Językoznawstwa) – przewodnicząca
Dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US (Instytut Językoznawstwa)
Dr Agnieszka Szlachta (Instytut Językoznawstwa)
Dr Nina Pielacińska (Instytut Literatury i Nowych Mediów)
Dr Dorota Orsson (Instytut Językoznawstwa)

Do pobrania:
Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej – zaproszenie