Termin przesyłania abstraktów: do 31 maja 2021 roku

Zgłoszenie powinno obejmować: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora, dane reprezentowanej instytucji, dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), abstrakt. Zgłoszenie należy przesłać pod adres e-mailowy organizatorów: mkjkp@usz.edu.pl .

Abstrakty zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Akceptacja tematów wystąpień: do 11 czerwca 2021 roku

Kontakt: mkjkp@usz.edu.pl