Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
Adres e-mail: mkjkp@usz.edu.pl

www.mkjkp.usz.edu.pl