Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego

al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin

Adres e-mail: mkjkp@usz.edu.pl

www.mkjkp.usz.edu.pl