W związku z tym, że konferencja odbędzie się w formie zdalnej, organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.